page view image

BORTEKAMP - Besiktas JK - Istanbul

Informasjon

Billettsalget er nå stengt

Dette er ikke din billett - Etter at du har kjøpt billett, vil du få tilsendt en PDF-versjon av din offisielle billett. Billettene sendes i partier. Dersom du ikke har mottatt billett innen 08.11, send en e-post til billett@glimt.no


Akkurat som Zürich-kampen forrige sesong, fungerer TicketCo-billetten som en kvittering for oss. Du må oppgi e-postadressen din når du kjøper billett.


Frist for å kjøpe bortseksjonsbilletter er 16.00, 08. november.


Hvis dere er en gruppe som alle ønsker å sitte sammen, be én person kjøpe alle billettene deres. Dette vil tillate oss å velge seter som alle er ved siden av hverandre før du sender dem til deg. Vi vil ikke kunne gå tilbake og bestille plassene på nytt når billetten din er sendt ut.


Prisen på billetten inkluderer TicketCo Fee.


Billetter kan ikke refunderes.


This is not your ticket - After you have purchased your ticket, you will be sent a PDF version of your official ticket. The tickets will be sent in batches. If you have not received your ticket by 08.11, please email billett@glimt.no

Just like the Zurich match last season, the TicketCo ticket acts as a receipt for us. You must provide your email address when purchasing a ticket.


The deadline for buying away section tickets is 16.00, 08 November.


If you are a group who all want to sit together, ask one person to buy all your tickets. This will allow us to select seats that are all next to each other before shipping them to you. We will not be able to go back and book the places again once your ticket has been sent out.

The price of the ticket includes the TicketCo Fee.


Tickets cannot be refunded.