UEFA - FK Bodø/Glimt - CSKA Sofia - 25.11.21

Arrangementsinformasjon


For at du skal kjøpe en billett, må dere også oppgi fødselsdato og hjemmeadresse. Dette er et obligatorisk krav fra UEFA for UEFA-kamper for denne sesongen.

OBS! - På SNN Tribune er rad 13 nærmest banen. Alle sitteplasser er nummerert for UEFA-kamper, og du må sitte i setet du har kjøpt.

Du kan ikke ta med deg noen av følgende ting inn på stadion: alkohol, rus, fyrverkeri av noe slag, flasker, dyr, røykbeholdere, bannere eller flagg med kommersielle / religiøse / pornografiske / politiske / rasistiske meldinger eller andre gjenstander / stoffer som kan bli brukt i voldshandlinger.

Alle som tar opp kampen med hvilken som helst form for videoutstyr, vil bli kastet ut.

Å gjennomføre salgsfremmende aktiviteter av noe slag på stadion er strengt forbudt./////////////


In order for you to buy a ticket, you must also enter your date of birth and home address. This is a mandatory requirement from UEFA for UEFA matches for this season.

NOTE! - On the SNN Tribune row 13 is the closest to the pitch. All seating is numbered for UEFA matches, and you will have to sit in the seat you have bought.

You may not enter the stadium with any of the following items: alcohol, intoxicants, fireworks of any kind, bottles, animals, smoke canisters, banners or flags with commercial/religious/pornographic/political/racist messaging or any items / substances that are likely to be used in acts of violence.

Anyone who is caught recording the match with any kind of video equipment will be ejected.

Carrying out promotional activities of any kind at the stadium is strictly prohibited.

Restriksjoner

For at du skal kjøpe en billett, må dere også oppgi fødselsdato og hjemmeadresse. Dette er et obligatorisk krav fra UEFA for UEFA-kamper for denne sesongen.

OBS! - På SNN Tribune er rad 13 nærmest banen. Alle sitteplasser er nummerert for UEFA-kamper, og du må sitte i setet du har kjøpt.

Du kan ikke ta med deg noen av følgende ting inn på stadion: alkohol, rus, fyrverkeri av noe slag, flasker, dyr, røykbeholdere, bannere eller flagg med kommersielle / religiøse / pornografiske / politiske / rasistiske meldinger eller andre gjenstander / stoffer som kan bli brukt i voldshandlinger.

Alle som tar opp kampen med hvilken som helst form for videoutstyr, vil bli kastet ut.

Å gjennomføre salgsfremmende aktiviteter av noe slag på stadion er strengt forbudt.

/////////////

In order for you to buy a ticket, you must also enter your date of birth and home address. This is a mandatory requirement from UEFA for UEFA matches for this season.

NOTE! - On the SNN Tribune row 13 is the closest to the pitch. All seating is numbered for UEFA matches, and you will have to sit in the seat you have bought.

You may not enter the stadium with any of the following items: alcohol, intoxicants, fireworks of any kind, bottles, animals, smoke canisters, banners or flags with commercial/religious/pornographic/political/racist messaging or any items / substances that are likely to be used in acts of violence.

Anyone who is caught recording the match with any kind of video equipment will be ejected.

Carrying out promotional activities of any kind at the stadium is strictly prohibited.